מיתד - ברגים

ברגים שונים לכל מטרה

* ברגים נמכרים בקופסאות סגורות בלבד.