בורג סיבית מגולבן פיליפס
No thumbnails found

בורג רב תכליתי, משמש בעיקר לעבודות עץ

מבנה ראש הבורג שטוח בחלקו העליון, וקוני בחלקו התחתון,

מאפשר שיקוע הבורג לקבלת גימור ללא בליטות במשטח

בראש הבורג, חריץ בצורת צלב למברג או מברגה

 


הבורג נמדד בקוטרו על שיני ההברגה ובאורכו, מקצה לקצה:

אורך

קוטר

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

12

sb3012

sb3512

sb4012

sb4512

 

 

16

sb3016

sb3516

sb4016

sb4516

sb5016

 

18

sb3018

sb3518

sb4018

sb4518

sb5018

 

20

sb3020

sb3520

sb4020

sb4520

sb5020

sb6020

25

sb3025

sb3525

sb4025

sb4525

sb5025

sb6025

30

sb3030

sb3530

sb4030

sb4530

sb5030

sb6030

35

sb3035

sb3535

sb4035

sb4535

sb5035

sb6035

40

sb3040

sb3540

sb4040

sb4540

sb5040

sb6040

45

 

sb3545

sb4045

sb4545

sb5045

sb6045

50

 

sb3550

sb4050

sb4550

sb5050

sb6050

60

 

 

sb4060

sb4560

sb5060

sb6060

70

sb4070

sb4570

sb5070

sb6070

80

sb5080

sb6080

90

sb5090

sb6090

100

sb5100

sb6100

120

sb5120

sb6120

150

sb6150

160

 

 

 

 

 

sb6160

180

 

 

 

 

 

sb6180

200

 

 

 

 

 

sb6200