מיתד - חבקים (בנדים)

 

בנדים, חבקים בעברית, בגדלים שונים ומידות שונות.

ללחצים גבוהים עם דגש בכל פרט לקבלת איטום מקסימלי