מיתד - מיתדים (דיבלים)

 

לכל סוג תשתית מתאים מיתד שונה, המיתדים ממוינים לפי סוגי תשתית נפוצים: