דיבל + שלה

שימוש

מיתד לעיגון מהיר של צנרת

מיתד ניילון עם טבעת עגינה יצוקה


אופן הפעולה

המיתד מתרחב בעת הברגת הבורג ומפעיל לחץ כנגד דפנות החור


מאפיינים

מוביל פנימי להכוונות הבורג

טבעת עיגון הצנרת נסגרת באמצעות הבורג


סוג ההתקנה

דרך החומר הנעגן

קדח חור בהתאם לקוטר המיתד

 

נקה את החור


החדר את המיתד לתוך החור


עגן את הצינור בטבעת העגינה


 

סגור את טבעת העגינה


הכנס והדק באמצעות הבורג המתאים

i-combi

מידה

קומבי 10

קומבי 12

קומבי 16

קומבי 18

קומבי 20

קומבי 24

נתון שליפה

מומלץ

בטון > C12/15

(kN)

0.09

0.09

0.15

0.16

0.16

0.30

לבנה מלאה

(kN)

0.07

0.07

0.13

0.14

0.14

0.20

בלוק גבס מלא

(kN)

0.05

0.05

0.08

0.12

0.12

0.15

קוטר קידוח

(mm)

5

5

6

8

8

10

עומק קידוח

(mm)

30

30

35

45

45

50


תיאור

מק"ט

עבור צינור בקוטר

כמות באריזה

קומבי 10

3592

10

200

קומבי 12

3593

12

200

קומבי 16

3594

16

200

קומבי 18

3594-1

18

100

קומבי 20

3595

20

100

קומבי 24

3595-1

24

50