בורג למיתד כימי

בורג יעודי למיתד כימי.

לבורג מתאם משושה בחלקו העליון,

הבורג חתוך בקצהו התחתון ב-45°.

הבורג מסופק עם אום ודיסקית, ומתאם יעודי למקדחה בכל קופסה

שיטת ההתקנה מתבצעת בהתאם לסוג המיתד בו משתמשים:

מיתד כימי החדרה בסיבוב

מיתד כימי החדרה במכה

מיתד כימי בהזרקה

בורג מגולבן - הבורג עשוי פלדה 5.8 עם גילוון בעובי 5 מיקרון.

בורג מגולבן חם - הבורג עשוי פלדה 5.8 עם גילוון בעובי 45 מיקרון.

בורג מפלדה 8.8 לפי דרישה.

בורג נירוסטה - הבורג עשוי נירוסטה 316/A4


בורג לכימי

קוטר/אורך

מק"ט בורג

מגולבן

מק"ט בורג

מגולבן חם

מק"ט בורג

נירוסטה 316/A4

עובי חומר נעגן מקסימאלי
מ"מ
8-20/110 7819 7819hd 7845 20

10-30/130 7820 7820hd 7846 30
10-65/165 7821 7821hd
65
10-90/190 7822 7822hd
90
12-35/160 7823 7823hd 7847 35
12-95/220 7824 7824hd
95
14-35/170 7827 7827hd 7848 35
16-20/165 7830 7830hd
20
16-45/190 7828 7828hd 7849 45
16-155/300 7832 7832hd
155
20-20/220 7833 7833hd
20
20-60/260 7834 7834hd 7850 60
20-100/300 7835 7835hd
100
24-55/300 7844 7844hd 7852 55
30-70/380 7845 7845hd 7858 70
* מידות נוספות לפי דרישה