מיתד כימי החדרה בסיבוב

שימוש

מתאים לעיגון בבטון ובאבן טבעית

לעיגון קונסטרוקציות, בניה תעשייתית, קיבוע פרופילי מתכת, קיבוע מכונות, קונסטרוקציות עץ וכד'

מתאים לשימוש בעבודות חיצוניות ופנימיות

 

אופן הפעולה

בעת הברגת הבורג, מבחינת הזכוכית נשברת והחומרים שבתוכה מתערבבים.

תוך דקות החומר מתייבש ומתקשה ומדביק את הברזל לבטון

 

מאפיינים

מדביק ברזל או נירוסטה לבטון

מתאים לעיגון גם בחור קידוח יהלום

אוטם את החור לנוזלים

מרחק קטן מקצה בטון הודות לכך שהמיתד אינו מתרחב בחור ואינו מפעיל לחץ בנקודת העגינה

ניתן ליישום גם במקומות לחים

מאושר לעיגון בבטון עם בורג מגולבן בורג נירוסטה לפי התקן הגרמני

סוג ההתקנה

לפני התקנה

install anchor

קדח חור בהתאם לקוטר המצוין בטבלה

 

נקה את החור מאבק

 

הכנס את מבחנת הזכוכית לתוך החור (אין משמעות לכיוון המבחנה)

 

 

החדר את הבורג בעזרת מקדחה ומתאם יעודי עד שהחומר יוצא לקצה החור

המתן לייבוש סופי לפי הטבלה

העגינה הושלמה


נתונים טכניים בבטון חוזק ב-30

מיתד כימי החדרה בסיבוב

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 20

M 24

M 30

קוטר חור

(mm)

10

12

14

16

18

25

28

35

עומק חור

(mm)

80

90

110

120

125

170

210

280

נתוני כשל

שליפה

(kN)

31.60

52.10

64.00

72.00

89.30

152.4

218.9

294.1

גזירה

16.80

27.60

39.30

46.70

74.10

115.8

166.8

267.0

מומנט כיפוף מומלץ

מוט מגולבן

(Nm)

7.8

15.6

27.3

43.5

69.4

135

234

469

מוט נירוסטה

9.4

18.7

32.8

52.2

83.3

162

156

313

עובי תשתית מינימלי

(mm)

120

130

150

160

165

210

250

320

מרחק מומלץ בין חורים

(mm)

140

160

195

230

230

300

370

490

מרחק מומלץ מקצה בטון

(mm)

80

90

110

130

130

170

210

280

קוטר חור באביזר הנעגן

(mm) ≤

9

11

13.5

15.5

17.5

22

26

33


תיאור

מק"ט

קוטר בורג

אורך מבחנה

דיבל כימי בסיבוב   M8

8000

8

80

דיבל כימי בסיבוב M10

8001

10

80

דיבל כימי בסיבוב M12

8002

12

95

דיבל כימי בסיבוב M14

8003

14

95

דיבל כימי בסיבוב M16

8004

16

95

דיבל כימי בסיבוב M20

8005

20

175

דיבל כימי בסיבוב M24

8006

24

210

דיבל כימי בסיבוב M30

8007

30

265