קודח עצמי אמריקאי לגבס

Description
SnapSkru Self-drilling Drywall Anchor
Material
Injection-Molded, Glass-Filled Nylon (Proprietary Thermo-Plastic Alloy)

Screw Specification
Sheet Metal Screw (SMS), fully threaded in anchor

Minimum Drywall Thickness — 3/8" (10mm)
Maximum Drywall Thickness — 5/8" (16mm)
The anchor can be used in double thickness
drywall (1-1/4") — drill a 3/16" pilot hole first
Minimum Clearance Behind
5/8" (16mm) clearance behind 1/2" (13mm) drywall
Wall For Anchor 1/2" (13mm) clearance behind 5/8" (16mm) drywall
SnapSkru self-drilling drywall anchors have a built-in “positive-stop” that prevents overdriving the anchor when using a screw gun or hand drill
SnapSkru self-drilling drywall anchors activate with an audible sound, providing positive feedback that they are installed correctly. You can actually hear the anchor “pop” open and lock on the backside of the wall
SnapSkru self-drilling drywall anchors resist vibration and shock
SnapSkru self-drilling drywall anchors do not back out of the wall when the screw is removed. You can remove the screw, leaving the anchor safely in the wall, and then later reinstall your fixture in the same anchor with the same screw. Yet, the anchor itself can be safely backed out of the wall, when one chooses, without destroying the wall
SnapSkru anchors are designed and manufactured in the U.S.A. Each anchor proudly bears the TOGGLER name and carries a 100% money back satisfaction guarantee

אין צורך בקידוח חור מקדים

 


הרכב את המיתד על המברג או המברגה

 


החדר את המיתד לגבס ע"י הפעלת לחץ קל וסיבובו לתוך הגבס

 


קבע את האביזר באמצעות הבורג

 


עם הברגת הבורג המיתד יפתח וישמיע קול נקישה

 

 

העגינה הושלמה

i-sp

תיאור

מידה מיני רגיל

קוטר בורג

(mm) 3.5-4 3.5-4.5

שליפה בגבס 1/2

(kg) 29.5 35.8

גזירה בגבס 1/2

(kg) 59.4
67.5

שליפה בגבס 5/8

(kg) 43.0
61.2

גזירה בגבס 5/8

(kg) 79.3
80.7
* התונים הינם נתוני כשל, יש להתייחס למקדם בטיחות 1/4

תיאור מידה מק"ט
קודח עצמי נפתח לגבס מיני 629-3
קודח עצמי נפתח לגבס רגיל 629-2