בורג הידוק מגולבן
No thumbnails found

בורג עם ראש משושה,

עם הברגה אינצית לפי סטנדרט בריטי.

קוטר הבורג נמדד על ההברגה, אורך הבורג נמדד מתחת לראש עד הקצה
מגולבן 5 מיקרון.


אורך/קוטר 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1"
10 + + +
12 + + +
15 + + + +
20 + + + + + +
25 + + + + + + +
30 + + + + + + + +
35 + + + + + + +
40 + + + + + + + + +
45 + + + + + + + +
50 + + + + + + + + + +
55 + + + +
60 + + + + + + + + +
65 + + + + +
70 + + + + + + + + +
75 + +
80 + + + + + + + + +
85 +
90 + + + + + + + + +
100 + + + + + + + + +
110 + + + + + + + +
120 + + + + + + + +
130 + + +
+ + + + +
140 + + + + + + + +
150 + + + + + + + +
160 + + + + + +
170 + + + +
180 + + + + + +
190 +
+ + + +
200 +
+ + + + +
210 +
220 + + + + + +
230 + +
240 + + + + +
250 + + + + + +
260 + +
280 + + + + + +
300 +
+ + + + +